Baltic Pipe-prosjekt

PGNiG-konsernet er involvert i Baltic Pipe-prosjektet, et strategisk infrastruktur-prosjekt med sikte på å skape en ny gassforsyningskorridor til det europeiske markedet.

For første gang i historien vil Baltic Pipe Project muliggjøre overføring av gass direkte fra produserende felt i Norge, blant annet av PGNiG Upstream Norway, til markeder i Danmark og Polen, samt til kunder i nabolandene. Samtidig vil Baltic Pipe-prosjektet muliggjøre gassforsyning fra Polen til det danske og svenske markedet.

Gjennomføringen av dette prosjektet er i tråd med EUs energipolitiske mål, som for eksempel styrking av konkurransen, integrering av gassmarkeder, økt forsyningssikkerhet og effektiv implemen-tering av prinsipper for bærekraftig utvikling. Baltic Pipe Project er en del av Nord-Sør-korridoren konseptet og den såkalte Baltic Energy Market Inter-connection Plan (BE-MIP), som utgjør prioriteringer for energiinfrastruktur-utviklingen satt av EU.

Målet med prosjektet:

  • Styrke forsyningssikkerheten i regionen ved å gi tilgang til norsk gass for det dansk-svenske og polske markedet og for markedene i Sentral- og Øst-Europa;
  • Fortsatt økning av byrden på den eksisterende infrastrukturen i Danmark for å redusere tariffer til fordel for brukerne;
  • Økende konkurranseevne på regionale gassmarkeder og tilrettelegging av priskonvergens mellom markedene, slik at nye deltakere kan komme inn på markedet og potensiell vekst i gassetterspørselen i regionene som berøres av prosjektet;
  • Øke den tekniske påliteligheten til gassforsyning til kunder gjennom diversifisering av retningen av importerte gassforsyninger;
  • Tilkobling av Baltic Pipe med LNG-terminalen i Świnoujście, som i fremtiden vil kunne sikre skandinaviske land tilgang til det globale markedet for flytende naturgass (LNG).

Fremdriftsplanen forutsetter kommersiell lansering i oktober 2022. Den planlagte gassoverføringskapasiteten fra Danmark til det polske transmisjonssystemet er 10 mrd per år, mens kapasiteten fra Polen til det danske transmisjonssystemet er 3 mrd per år.

http://www.baltic-pipe.eu/