Gina Krog

Gina Krog er et olje- og gass felt som er lokalisert i Nordsjøen, 250 kilometer vest for Stavanger og 30 kilometer nordvest for Sleipner A. Feltet ble påvist i 1974 og vanndybden i området er ca. 110-120 meter. Feltet ligger i blokk 15/5 og 15/6 innen følgende lisenser; 029B, 029C, 048 og 303. Produksjon fra Gina Krog skal etter planen starte første kvartal 2017 og er antatt å vare frem til 2037.

The Gina Krog reservoir is of the Middle Jurassic Hugin formation located at a depth of 3,700m. The Gina Krog field is structurally complex and is steep on the flanks, making it a technically difficult development. The gross recoverable reserves, according to the NPD, are estimated at 225 million barrels of oil equivalent. It is planned to drain the field with a mixture of producers and gas injectors, with a total of 14 wells envisaged in the initial drilling campaign.

Gina Krog reservoaret befinner seg i sandstein av mellomjura alder i Huginformasjonen på om lag 3700 dyp. Feltet vil bli produsert med gassinjeksjon. Stabilisert olje og kondensat skal fraktes med innleid flytende lager- og lasteenhet (FSO). Gassen skal transporteres til Sleipner A for videre prosessering. Salgsgass sendes fra Sleipner A via Gassled (område D) til markedet, mens stabilisert kondensat eksporteres til Kårstø. Framtidige investeringer fra 2016; 17 471 mill nok. Gina Krog plattformen antas å produsere 225 millioner fat med olje og gass. PGNiG forutser at Gina Krog vil bli et svært sentralt knutepunkt for utbyggingen av området.

Lisens eiere:

Statoil 58,7%
Total 16,0%
KUFPEC 15,0%
PGNiG 8,0%
Det Norske 3,0%