HMS retningslinjer - PGNiG Upstream Norway AS

Retningslinjene til PGNiG Upstream Norway AS innen HMS er å utføre alt arbeid på en systematisk og kontrollert måte, der man tar hensyn til helse, sikkerhet og miljø i alle daglige aktiviteter og rutiner.Man skal ikke forårsake skade på liv eller helse, miljø eller eiendeler. Våre resultat er svært avhengig av måten vi utfører arbeidet på, både individuelt og sammen som et team.

Våre kjerneverdier når det gjelder våre HMS retningslinjer:

 • Utføre alt arbeid i henhold til gjeldene lover og regler
 • Utføre alt  arbeid slik at firmaets og Gruppens strategiske arbeid gjenspeiles
 • Informere alle Interessenter om viktighet og krav rundt HMS
 • HMS skal være noe alle skal ta eierskap i og som linjeledere er ansvarlig for innen sitt område/avdeling
 • Omsorg for eget liv og helse
 • Omsorg for kollegaer, samarbeidspartnere og miljø
 • Vi skal informere og lære våre ansatte om HMS
 • Påse at risiko og usikkerhetsfaktorer  identifiseres og kvantifiseres i våre beslutningsprosesser
 • Være fokusert på forebyggende tiltak og  fokusere på korrigerende tiltak
 • Alltid prøve å bli bedre i alt vi gjør, på alle nivå
 • Velge samarbeidspartnere, leverandører og kontraktører som arbeider i tråd med våre egne HMS retningslinjer og verdier
 • Være aktive og følge med i viktige HMS forum