Hvordan fungerer en FPSO?

Flytende produksjons-, lagrings- og avlastningsfartøy - en stasjonær flytende enhet utformet for å motta, skille, bearbeide, stabilisere, lagre og avlaste olje og gass fra offshore subsea produksjonsbrønner.

Brønnene bores av offshore semisubmersible borerigger. Den behandlede gassen blir transportert fra FPSO via en offshore rørledning. Stabilisert råolje lagres i enhetens skrog før lasting til en skytteltanker.

Historie

I dag kan olje og gass undervannsfelt utvikles på svært store vanndyp, opp mot 3700 meter. Nordsjøfeltene ligger imidlertid midt i vanndypområdet, de fleste godt under 700 meters vanndybde. Olje blir generelt transportert til land ved bruk av rørledninger når feltøkonomien tillater det. Permanent forankrede og stasjonære offshore flytende produksjons- og lagringsfartøy (FPSOer) brukes når oljereserverne er for små til å rettferdiggjøre sin egen rørledning, mens gassen enten må reinjiseres til reservoaret eller eksporteres via en rørledning. Oljen blir eksportert med skytteltankere når FPSO-fartøyskroget er fullt, vanligvis hver uke eller mer.

Skarv FPSO, som er delvis eid av PGNiG Upstream Norway er et toppmoderne fartøy med den nyeste oljefeltteknologien om bord.