PGNiG på den norske kontinental sokkel

PGNiG Upstream Norway AS holder til i Stavanger og har allerede en solid portefølje bestående av 21 letelisenser og er produksjonspartner med 11.9% eierskap i AkerBP’s Skarv,  og har store ambisjoner med å øke sin portefølje i år gjennom tildeling av APA2017 og 24. lisens runde. Vi deltar for øyeblikket i fire store 3D seismikk prosjekt sørøst i Barentshavet, i nærheten til den russiske grense.