Licences of PGNiG Upstream Norway AS

North Sea

VILJE (PL036D – block 25/4)

Vilje er et oljefelt i den sentralen delen av Nordsjøen, om lag 20 kilometer nordøst for Alvheim og nord for Heimdal. Vanndybden i området er omtrent 120 meter. Feltet er bygget ut med tre horisontale havbunnsbrønner som er knyttet til produksjons- og lagerskipet Alvheim FPSO. Produksjonen startet i 2008.

Aker BP ASA (Operator) 46,904%
Statoil Petroleum AS 28,853%
PGNiG Upstream Norway AS 24,343%

 

VALE (PL036 – block 25/4 and Pl 249 – block 25/5)

Vale er et gass og kondensatfelt som ligger 16 kilometer nord for Heimdal i den sentrale delen av Nordsjøen. Vanndybden i området er om lag 115 meter. Feltet er bygget ut med en brønn fra havbunnsramme koblet til Heimdal. Produksjonen startet i 2002.

Centrica Resources AS (Operator) 50,000%
LOTOS E&P Norge AS 25,757%
PGNiG Upstream Norway AS 24,343%

 

GINA KROG (PL029C – Block 15/6, PL029D – Block 15/6, PL048 – Block 15/5 and PL 303 – Block 15/6)

Gina Krog er et olje  og gassfelt som ligger 250 kilometer vest for Stavanger og 30 kilometer nordvest for Sleipner A  i Nordsjøen. Utbyggingsløsningen er en ny stålplattform og et lagerskip for olje. En oppjekkbar rigg brukes til boring.  Feltet vil bli produsert med gassinjeksjon. Stabilisert olje og kondensat skal fraktes med en innleid flytende lager- og lasteenhet (FPSO) Rikgassen skal transporteres til Sleipner A for videre prosessering. Salgsgass sendes fra Sleipner A via Gasled til markedet.  PL813 ble tildelt i APA 2015 lisens runde. Gina Krog har en forventet produksjonsstart våren 2017.

Statoil Petroleum AS (Operator) 58,70%
Total E&P Norge AS 15,00%
KUFPEC Norway AS 15,00%
PGNiG Upstream Norway AS 8,00%
Aker BP ASA 3,30%

 

PL813 – Blocks 15/5 and 6

PL813 was awarded in the APA 2015 licensing round. It is located near the Gina Krog production license.

Statoil Petroleum AS (Operator) 58,70%
Total E&P Norge AS 15,00%
KUFPEC Norway AS 30,00%
PGNiG Upstream Norway AS 8,00%
Aker BP ASA 3,30%

 

Norwegian Sea

BA Skarv:  PL261 – block 6507/2, PL159 – Block 6507/3, PL212B – Block 6507/3, and PL212 – Blocks 6507/5 and 6

Skarv feltet ble oppdaget i 1998 og er et gass- og kondensatfelt i den nordlige delen av Norskehavet, omlag 35 kilometer sørvest for Norne.  Utbyggingskonseptet er et produksjons- og lagerskip (FPSO) knyttet til fem bunnrammer med femten brønner.  Oljen bøyelastes til tankskip, mens gassen eksporteres i en 80 kilometer lang rørledning som er koblet til Åsgard Transport System (ÅTS). Test produksjon fra Snadd til Skarv-skipet pågår med henblikk på å utvikle forekomsten. 

Statoil Petroleum AS 36,1650%
DEA E&P Norge AS 28,0825%
Aker BP ASA (Operator) 23,8350%
PGNiG Upstream Norway AS 11,9175%

 

PL212E – Block 6507/3

The license was carved out of the Skarv Unit after the unitization agreement in 2007. The gas discovery -Snadd Outer, was made in 2012 and is currently being evaluated for tie-back development to the main Skarv field infrastructure.

Aker BP ASA (Operator)  30,00%
Statoil Petroleum AS 30,00%
DEA E&P Norge AS 25,00%
PGNiG Upstream Norway AS 15,00%

 

Morvin – PL136B – Block 6506/11

Morvin er et olje og gassfelt, oppdaget i 2001, feltet ligger i Norskehavet, om lag 20 kilometer nord for Kristin og 15 kilometer vest for Åsgard. Feltet er bygget ut med to brønnrammer med fire slisser, koblet til Åsgard B-innretningen. Fire produksjonsbrønner er boret; en fra den nordlige rammen (B) og tre fra den sørlige rammen (A). Produksjonen startet i 2010.

Statoil Petroleum AS (Operator) 64,00%
ENI Norge AS 30,00%
PGNiG Upstream Norway AS 6,00%

 

PL703 – Block 6605/1

Lisensen ble tildelt i den 22. Lisens runde og befinner seg i Vøring området i Norskehavet, 80 km sørvest for Asta Hansteen feltet.

OMV (Norge) AS (Operator) 60,00%
PGNiG Upstream Norway AS 40,00%

 

PL838 – Blocks 6507/5 and 6

Lisens PL838 ble tildelt i APA 2015 lisens runde, PGNiG Upstream Norway AS er operatør. PL838 ligger inntil Skarv produksjonslisens.

PGNiG Upstream Norway AS (Operator) 40,00%
DEA E&P Norge AS 30,00%
Aker BP ASA 30,00%

 

PL839 – Blocks 6507/1, 2, 3 and 4

Lisens PL839 ble tildelt i APA 2015 lisens runde. Den ligger i Norskehavet inntil vest siden av Skarv produksjonslisens.

Statoil Petroleum AS 36,1650%
DEA E&P Norge AS 28,0825%
Aker BP ASA 23,8350%
PGNiG Upstream Norway AS 11,9175%

 

PL887 – Blocks name 6507/7, 8, 10 and 11

Lisens PL887 ble tildelt i APA 2016 lisens runde. Den ligger i Norskehavet på sørvest siden av Heidrun feltet.

PGNiG Upstream Norway AS (Operator) 40,00%
Concedo ASA 20,00%
Skagen44 AS  20,00%
Petrolia NOCO AS 20,00%

 

PL891 – Blocks name 6507/5, 6 and 8

Lisens PL891 ble tildelt i APA 2016 lisens runde. Den ligger i Norskehavet på sørøst siden av Skarv produksjonslisens.

 
ConocoPhillips Skandinavia AS 40,00%
Aker BP ASA  30,00%
PGNiG Upstream Norway AS 30,00%

 

PL939

PL939 lisensen ble tildelt etter søknad i TFO2017 lisens runden. Lisensen er i Norskehavet rett øst for Maria feltet.

Statoil (Op) 70,00%
PGNiG Upstream Norway AS 30,00%

 

PL941

PL941 lisensen ble tildelt etter søknad i TFO2017 lisens runden. Lisensen er i Norskehavet nord for Skarv feltet.

AkerBP (Op) 50,00%
Wellesley 30,00%
PGNiG Upstream Norway AS 20,00%

 

Barents Sea

PL850 – Blocks name 7124/6, 7125/4, 5 and 6 and 7126/5 and 6

Lisens PL850 ligger i Barents havet, ca. 50 kilometer nord ved norskekysten. Lisensen ble tildelt i APA 2015 lisens runde.

Edison Norge AS 40,00%
KUFPEC Norway AS 20,00%
PGNiG Upstream Norway AS 20,00%
Lime Petroleum Norway AS 20,00%

License map

 

Download map in better quality

  • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
  • PGNiG Current Licenses jpg 45.07 MB