Skarv prosjektet

Skarv og Idun feltene ligger i Norskehavet, om lag 35 km sør-vest for Norne feltet og 45 km nord for Heidrun feltet.  Det ligger ca. 210 km fra sin onshore base i Sandnessjøen som er nærmeste by.  Vanndyben på Skarv er ca. 350 meter. Feltet ble oppdaget i 1998 og inneholder både olje og gass.  Utvikling og drift (PDO) ble godkjent av den norske regjeringen i Desember 2007.  Feltet er samordnet med det nærliggende Idun feltet som produserer gass.

Skarv/Idun feltene inneholder hydrokarboner i flere reservoar. Ca. 75% av ressursene består av gass og resten består av kondensat og råolje.  Reservoar godkjenning ligger på 16.8 mln Sm3 olje og 43.3 GSm3 gass. Feltet startet produksjon i Januar 2013.

Skarv/Idun er bygget ut med et produksjonsskip (FPSO) som er knyttet til havbunnsrammer. Totalt 16 brønner, bestående av 5 gassproduksjonsbrønner, 6 oljeproduksjonsbrønner og 4 gassinjeksjonsbrønner har blitt boret og komplettert.  FPSO’en kan produsere opptil 85 000 BPD med olje, 20 000 BPD vann, 670 MMscf/d med gass og kan eksportere 650 MMscf/d gass. 

Feltet har en forventet levetid på 25 år.

Gassproduksjonen fra FPSO transporteres via et 80 kilometer langt gass-grenrør til Åsgards transportsystem og gjennom Gasled og videre sendes gassen til prosesseringsanlegget på Kårstø i Rogaland.

Licenses:
Aker BP ASA 23,84 %
Statoil Petroleum AS 36,17 %
DEA Norge AS 28,08 %
PGNiG Upstream Norway AS 11,92 %