Strategiske mål

PGNiG SA

Det overordnede målet til PGNiG Gruppen er å øke aksjeverdiene.

For å oppnå dette skal PGNiG Gruppen utvide sin virksomhet innen olje og gassutvinning på den norske kontinentalsokkel og forsterke sin tilstedeværelse innen utvalgte internasjonale markeder.

PGNiG Gruppen ønsker å være en moderne, strømlinjeformet og prosjekt orientert organisasjon som alltid har strategiske mål i sikte.

PGNiG Upstream Norway AS

De strategiske målene til PGNiG Upstream Norway AS er linket mot gruppens retningslinjer.

Dette vil vi oppnå ved:

  • Oppkjøp og lisens konsesjoner -PGNiG Upstream Norway AS ønsker å øke sin virksomhet ved hjelp av oppkjøp av ytterligere produksjonslisenser og videre utforskning av hydrokarboner på den norske kontinental sokkel.
  • Drift og utvikling - PGNiG Upstream Norway AS jobber frem mot å bli en operatør på den norske kontinental sokkel. Vi skal utvikle og produsere fra felt som er driftet av PGNiG og vi ønsker også å bistå i utvikling av ikke-opererte lisenser og felt.
  • Infrastruktur prosjekt - PGNiG Upstream Norway AS vil delta i infrastruktur prosjekter for å bidra til å øke transport av produkter til markedet.
  • Tilgang til marked - PGNiG Upstream Norway AS ønsker å bidra i det flytende olje og gass marked.